Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi

Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi

adaptif

Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama taşıt gecikme sürelerini ve ortalama durma sayılarını en aza indirme amacıyla, sinyalize kavşakların plan sürelerinin; oluşan trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametrelere göre optimize edilerek yeni sürelerin gerçek zamanlı olarak uygulandığı bir çalışma sistemidir.

 • ATAK; artan trafik hacmi nedeniyle tıkanan kavşaklara gerçek zamanlı müdahale ederek trafik akışını hızlandırır ve gecikme sürelerini azaltır.
 • ATAK; sahadan aldığı verileri merkezde değerlendirerek kavşak ve network sinyal sürelerini optimize ederek anında müdahale eder.
 • ATAK adaptif sinyal kontrolünün bu özelliği trafik hacminde meydana gelebilecek olaylara hızlı bir tepki sağladığı gibi tüm sistem için ideal sinyal sürelerini oluşturur.
 • Böylece trafik yol ağı üzerindeki seyahat süreleri ve emisyon değerlerini azaltır.
 • İSBAK’ın TÜBİTAK desteği ile kent içi araç trafiğinde akıcılığı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); kurulduğu kavşaklarda taşıt gecikme sürelerini %15 ile %30 oranında azaltmaktadır.
   

ÖNE ÇIKANLAR

 • Trafik sinyal sürelerinin oluşan trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametrelere bağlı olarak online ve anlık optimize edilmesi,
 • İzole (tek kavşak) ve koordineli (kavşak grubu) olarak çalışabilme,
 • İstenen zaman aralığında adaptif, istenen zaman aralığında tercih edilen başka bir kontrol stratejisi ile çalışabilme,
 • Web tabanlı online sistem izleme arayüzü,
 • Sistemde üretilen tüm verilerin saklanması ve raporlanması,
 • Sistem yönetim arabirimi,
 • Kavşak ya da kavşak grubunu planlamak için kullanıcı dostu tasarım arabirimi,
 • İstatistiksel veri üretimi ve raporlanması,
 • Sistem alarm ve sonuçlarını izleyebilme,
 • Taşıt başına bekleme sürelerinde %15-30 iyileşme.

ATAK; kavşak noktalarından aldığı taşıt sayısı ve işgaliye oranı bilgilerini öncelikle kontrol, filtreleme ve analiz işlemlerinden geçirir ve seçilen yol ağı için trafik modeli oluşturur. ATAK bünyesinde geliştirilen optimizasyon algoritması elde edilen bilgileri kullanarak sinyal sürelerini gerçek zamanlı olarak hazırlar ve sahaya uygular. Devre süresi, kaydırma değerleri (ofset) ve yeşil sürelerin optimizasyonu için genetik algoritmalar kullanılmaktadır. Sistem geliştirilmeye açık yapısıyla farklı optimizasyon algoritmalarını da uygulayabilmektedir.

VERİ YÖNETİMİ

ATAK; sinyal grup çıkışlarının durumlarını dikkate alarak sensör verilerini değerlendirir. Böylece sensörlerden gelen sayımların hangi yönden gelen akıma ait olduğu anlaşılmaktadır. Sensörlerin kavşak çıkışlarında olması, kuyruklanmaların algılanması ve kavşağın performansının ölçülebilmesine imkan vermektedir. Ayrıca adaptif sistem içerisinde yer alan ve fazla trafik talebi olmayan tali yollarda, kavşak dur çizgisinden önce tali yol sensörleri yerleştirilir. Bu sensörler tali yoldan gelen talebi dikkate alarak ilgili fazı devreye alır ve faz süresini araç süresine göre uzatır. Sensör arızası, gerçek zamanlı sinyalizasyon uygulamalarının zorluklarının başında gelmektedir. ATAK yönetim sistemi sensörlerde oluşabilecek arıza durumlarında kullanıcının isteğine göre farklı tepkiler verebilmektedir. Sistem eksik verileri geçmiş verilerden yararlanarak tamamlayabildiği gibi istenirse ilgili faz önceden belirlenen plan sürelerine göre de çalıştırılabilir.

Çok kritik olduğu düşünülen sensörlerdeki arıza durumunda istenirse cihaz üzerindeki haftalık plana geçilerek adaptif sistem devre dışı bırakılabilir. Kritik olmayan sensörlerdeki arızalar istenirse yok sayılabilir.

ATAK Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi; fiber optik, DSL ve 3G/EDGE/GPRS haberleşme alt yapıları üzerinden çalıştırılabilmektedir. ATAK yönetim sistemine bağlı bir kavşağın geometrik bilgileri ve kontrol parametreleri gibi bilgiler ATAK Designer adını verdiğimiz tasarım arayüzünden girilir. ATAK Yönetim Sistemine bağlı tüm kavşakların konfigürasyon parametreleri, (güncel ve arşiv) sayım, hız ve işgaliye verileri ve plan süreleri ilişkisel bir veri tabanında tutulur.

Fiber optik veya DSL haberleşme alt yapısı kullanıldığında merkez ile bağlantısı kopuk olan kavşağın sensör verileri yakın kavşaklar tarafından merkeze aktarılabilmektedir. Ayrıca network kontrolünde bulunan bir kavşağın merkez ile bağlantısının kesilmesi durumunda geri kalan kavşaklar adaptif network kontrolü içerisinde çalışmaya devam edebilmektedir.

ATAK-4
ATAK-3
atak