Trafik Ölçüm Sistemi

Trafik Ölçüm Sistemi

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri, hız ihlali, araç sayımı gibi trafik ölçüm verilerini, bir merkezde toplamak ve bunları anlık olarak sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Trafik ölçüm dedektörlerinden toplanan veriler kullanılarak, vatandaşlar bilgilendirilmekte, alternatif güzergâhlara yönlendirilmekte, trafik yoğunluğu artan bölgelerdeki talep azaltılarak, mevcut yol ağ kapasitesinin en verimli şekilde kullanılmasına çalışılmaktadır. Toplanan istatistiksel trafik verileri, mevcut trafik yapısının iyileştirilmesinde ve ileriye yönelik trafik tahmin algoritmalarında kullanılarak, trafikte kaybedilen zamanın azaltılması hedeflenmektedir.

Dedektörlerden elde edilen veriler; anlık olarak web sayfamızda, cep telefonu uygulamalarında, İstanbul genelinde seyahat sürasi tahmini ve interaktif dijital televizyon uygulamaları ile Değişken Mesaj Panoları (DMS) ‘na aktarılan AKICI-YOGUN mesajların tespitinde kullanılmaktadır.
 

Trafik Ölçüm dedektörü olarak aşağıdaki sistemler kullanılmaktadır.

  • Mikrodalga Radar Sensör (MicrowaveSensör)
  • TeraDedektör (Video Dedektör)
  • LED Displayli Radar Sistem
  • LoopSensör
  • Bluetooth Sensör