Ø300 8 Hareketli Yaya Sinyal Verici Modülü

Ø300 8 Hareketli Yaya Sinyal Verici Modülü

8 hereketli yaya sinyal lambası

8 Hareketli Yaya Sinyal Verici Modülü, trafik sinyal sistemlerinde kullanılan yeni bir sinyal verici modülüdür. Trafik Sinyal Denetleyiciden (TSD) gelecek kumanda sinyali doğrultusunda hareketli yeşil yaya figürü şeklinde ışık yayarak, karşıya geçme zamanının azaldığını göstermek için hareketli yaya figüründe hareketi hızlandırarak, yayalar için gerekli uyarıyı yapmak için 8 hareketle insan yürüyüşünün gerçeğe yakın olarak animasyonlaştırıldığı 8 hareketli yeşil yaya sinyal verici modülüdür.

 • Trafik sinyal denetleyicisi yeşil sinyali devreye soktuğu zaman, modül ölçülen yeşil süresine uygun şekilde yeşil renkte 8 figürden oluşan yürüyen adam animasyonu gösterir. Kırmızı sinyali devreye soktuğunda ekran karanlık kalır. Sadece modülün aktif olduğunu gösteren sarı LED 500ms aralıklarla yanıp söner.
 • Modül YÜRÜYEN ADAMI 8 ayrı hareketin kombinasyonu sağlanılarak oluşturulmuş animasyon şeklinde gösterir.
 • Yeşil ve kırmızı sürelerinde bir değişiklik olursa verici modül gerekli önlemleri alır ve yanlış bilgi göstermez.
 • Modül YÜRÜYEN ADAMI 8 ayrı hareketin kombinasyonu sağlanılarak oluşturulmuş animasyon şeklinde gösterir.
 • Modül yeşil çevrimi sonunda yer alabilecek yeşil flaş durumunu yeşil çevrim süresi içine dahil ederek sayar.
 • Modül, yeşil ve kırmızı sinyal sürelerini maksimum ±0.5 saniye tolerans ile ölçer.
 • Modül, yeşil çevrim süresinin son 5 veya 10 saniyesine kadar YÜRÜYEN ADAM şeklini normal hızda( figürler arası 300 ms ) hareket edecek, son 5 veya 10 saniye içinde iken YÜRÜYEN adam şekli normal hızın üzerinde bir hızla( figürler arası 180 ms) hareket edecek şekilde dizayn edilmiştir. Hızlanma süresi olan 5 veya 10 saniye cihaz DISPLAY’inde bulunan bir SWITCH (SW1) vasıtasıyla sağlanır.
 • Tüm LED’leri doğrudan test etmek amacıyla, J3 anahtarı "AÇIK" (ON) konumuna getirilmelidir. Test işlemi tamamlandıktan sonra J3 anahtarı "KAPALI" (OFF) konumuna getirilmelidir.
 • Modül, ortam aydınlık seviyesini ölçerek, ortamın ışık durumuna göre LED’lerin parlaklığını azaltır veya artırır.
 • Display Kartında Modülün Çalıştığını gösteren, 500 mili saniyede yanıp-sönen bir LED (LP) mevcuttur.
 • Yeşil Flaş durumunda, figürler ON/OFF olacak şekilde çalışır.
 • Sinyal verici modülde büyük komponentler (SMPS, büyük kapasitörler ve sigortalar) hariç, SMD (yüzeye monte edilen) komponentler kullanılmıştır.
 • Display kartı üzerindeki LED'lerden her birisi LED sürücülerinin bir çıkışı tarafından kontrol edilir. Böylece hem LED 'lerin parlaklığı eşit ve görünüşü daha homojen olur, hem de arızalı bir LED’in diğer LED’leri
  etkilemesi önlenmiş olur.
 • Yeşil ve kırmızı sinyal çıkışlarının bir arıza sebebi ile aynı anda aktif olması durumunda en fazla 300ms içinde DISPLAY kendini karartır.
 • Yeşil ve kırmızı sinyallerin algılanması optik olarak gerçekleştirilir.
 • Modül, DISPLAY KARTI ile Besleme ve Algılama Kartından oluşur. DISPLAY kartında kesinlikle 220VAC voltajı dolaşmaz.
 • Elektriksel olarak alınan sinyaller optik olarak izole edilerek modül içerisinde kullanılır. Faz/nötr yer değiştirmesi gibi nedenlerle modüle ya da sisteme zarar gelmez.
 • 8 Hareketli Yaya Sinyal Verici Modülü, Trafik Sinyal denetleyiciye(TSD) yeşil, kırmızı ve nötr kabloları aracılığıyla bağlanır. İlave herhangi bir güç kablosuna gerek yoktur.
 • Çalışma Gerilimi Aralığı : 220 VAC (-%20 ~+%15), 50 Hz ± %4.