Ø300 Beyaz Geri Sayıcılı Sarı Sinyal Verici Modülü

Ø300 Beyaz Geri Sayıcılı Sarı Sinyal Verici Modülü

trafik sinyalizasyon diğer donatılar (1)


Beyaz Geri Sayıcılı sarı sinyal verici modülü trafik sinyal sistemlerinde kullanılan yeni bir sinyal modülüdür. Bu modül iki çeşit çalışma moduna sahiptir: Birinci çalışma modunda, kavşaklarda Trafik Sinyal Denetleyicileri (TSD) tarafından sağlanan kontrol sinyallerine bağlı olarak kırmızı veya yeşil ışık süresi ile ilgili geriye kalan zamanı beyaz renkte geri sayarak gösterir. İkinci çalışma modunda ise normal bir sarı verici şeklinde çalışır.

  • Trafik sinyal denetleyicisi yeşil sinyali devreye soktuğu zaman, modül yeşil süresini beyaz LED'leri kullanarak geriye doğru sayar. TSD sarı sinyali devreye soktuğu zaman modül sarı sinyal verici olarak çalışır. TSD yeşil kırmızı sinyali devreye soktuğu zaman, modül kırmızı süresini beyaz LED'leri kullanarak geriye doğru sayar.
  • Verici Modül çalıştığında ilk çevrimde ölçüm yaparak kırmızı/yeşil süre bilgilerini öğrenir. Bu durumda geri sayma işlemini gerçekleştirmez. Display karanlık kalır.
  • Modül, ortam aydınlık seviyesini ölçerek, ortamın ışık durumuna göre LED’lerin parlaklığını azaltır veya artırır.
  • Modül, yeşil ve kırmızı sinyal sürelerini maksimum ±0.5 saniye tolerans ile ölçer.
  • Sinyal verici modülde büyük komponentler (SMPS, büyük kapasitörler ve sigortalar) hariç, SMD (yüzeye monte edilen) komponentler kullanılmıştır
  • Display kartı üzerindeki LED'lerden her birisi LED sürücülerinin bir çıkışı tarafından kontrol edilir. Böylece hem LED 'lerin parlaklığı eşit ve görünüşü daha homojen olur, hem de arızalı bir LED’in diğer LED’leri
    etkilemesi önlenmiş olur.
  • Yeşil ve kırmızı sinyal çıkışlarının bir arıza sebebi ile aynı anda aktif olması durumunda en fazla 300ms içinde DISPLAY kendini karartır.