Danışmanlık Hizmetleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri, ulaşım altyapısı ile bilgi ve iletişim teknolojilerini birleştiren disiplinler arası bir alandır. Son yıllarda ülkemizde bu alana ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımların hangi kriterlere göre yapılması gerektiği bu alandaki en ciddi sorundur. Yatırımların doğru yapılabilmesi için teknolojinin takip edilmesi, mevcut sistemlerin iyi analiz edilmesi, hedeflenen sistemlerin doğru belirlenmesi ve yol haritasının ortaya konması önemlidir. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek için de farklı alanlarda uzmanlaşmış geniş bir kadronun danışmanlığına ihtiyaç vardır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Literatür Araştırmaları: Farklı ülkelerin veya farklı teknolojilerin araştırılarak bu alandaki son gelişmelerin raporlanması çalışmaları yapılmıştır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi ve Uygulama Planı: Akıllı ulaşım sistemleri mimarisi; sistem, ürün ve hizmetlerin birbiri ile uyumlu, birlikte çalışabilir olmasını sağlayan genel bir planlama rehberidir. Mükerrer yatırımları engellemek için bu rehbere uygun planlama yapılmalıdır. Uygulama Planı ise bu sistemlerin uygulama yol haritasını içermektedir. Sistemlerin planlandığı bölgenin mevcut durumunun analiz edilmesi, ihtiyaçların ortaya konması, sistem mimarisinin hazırlanması ve uygulama planının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Teknik Şartnameleri: Karayolu ağında ihtiyaç duyulacak tüm akıllı ulaşım sistemlerinin teknik şartnameleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Eğitimleri: Bu alanda çalışan kişilerin bilgi ve tecrübesinin artırılmasına, ufkunun genişlemesine katkı sağlanmasına yönelik eğitimler verilmiştir.

trafik-etki-analizi-isbak

trafik-etki-analizi-isbak

Akıllı şehir; yaşam kalitesini yükselten, bunu yaparken de kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacı ile teknolojik imkanlardan ve verilerden ileri seviyede yararlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu sürdürülebilir şehirdir. Günümüzde bir yandan şehirlerin sorunlarını çözerek onları daha yaşanabilir hale getirmek amaçlanırken, diğer yandan insanların hayat kalitesini iyileştirecek “Akıllı Şehir” çözümleri önem kazanmaktadır. Akıllı şehir yatırımlarının doğru yapılabilmesi için teknolojinin takip edilmesi, mevcut sistemlerinin iyi analiz edilmesi, hedeflenen sistemlerin doğru belirlenmesi ve yol haritasının ortaya konması önemlidir. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek için de farklı alanlarda uzmanlaşmış geniş bir kadronun danışmanlığına ihtiyaç vardır.

Akıllı Şehir Literatür Araştırmaları: Farklı ülkelerin veya farklı teknolojilerin araştırılarak bu alandaki son gelişmelerin raporlanması çalışmaları yapılmaktadır.

Akıllı Şehir Mimarisi ve Uygulama Planı: Akıllı şehir mimarisi; sistem, ürün ve hizmetlerin birbiri ile uyumlu, birlikte çalışabilir olmasını sağlayan genel bir planlama rehberidir. Mükerrer yatırımları engellemek için bu rehbere uygun planlama yapılmalıdır. Uygulama Planı ise bu sistemlerin uygulama yol haritasını içermektedir. Sistemlerin planlandığı bölgenin mevcut durumunun analiz edilmesi, ihtiyaçların ortaya konması, sistem mimarisinin hazırlanması ve uygulama planının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Akıllı Şehir Eğitimleri: Bu alanda çalışan kişilerin bilgi ve tecrübesinin artırılmasına, ufkunun genişlemesine katkı sağlanmasına yönelik eğitimler verilmektedir.

trafik-etki-analizi-isbak

Trafik Mühendisliği