Akıllı Konteyner

Akıllı Konteyner (Akıllı Geri Dönüşüm)

Geri dönüşebilir katı atık toplama otomatı (akıllı konteyner), geri dönüşüm bilincini ülkemizde oluşturmak, vatandaşlarımıza ödüllendirme yöntemiyle geri dönüşüm bilincini aşılamak ve bu bağlamda elde edilecek geri kazanımla ülke ekonomisine ve doğal kaynaklarımıza katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

 • İnternet üzerinden ya da dokunmatik ekran vasıtasıyla sisteme üye olabilme imkanı
 • Akıllı kapak sistemi sayesinde atık niteliğe göre ilgili kapağı açabilme
 • Ezme-sıkıştırma ünitesi ile daha fazla atık depolayabilme imkanı
 • LCD ekran vasıtasıyla görsel bilgilendirme imkanı (kişi profile güncelleme, puan bilgisi
  cihaz kullanım talimatı,reklam vs.)
 • Anında verilen fiş ile kazanılan ödülü en yakın anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda kullanabilme imkanı
 • Sosyal Sorumluluk
 • Geri Dönüşüm Bilinci
 • Eğitime Destek
 • İstanbul Kart Entegrasyonu
 • Tasarruf
 • Geri dönüşüm bilincini aşılamak
 • Kaynakta ayırma yöntemi ile geri dönüşüm sistemine katkı sağlamak
 • Atık geri kazanımının başlangıç ayağını oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlamak
 • Doğal kaynaklarımızın daha az tüketilmesi bakımından çevresel ekosisteme destek sağlamak
 • Doğaya salınan sera gazlarını azaltarak küresel ısınmaya karşı önlem almak