Deprem Parkları

Deprem Parkları


Deprem kuşağında olan ülkeler için hem modern bir kent mobilyası hem de deprem sonrası geçici yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen bu proje, gündelik yaşamda ise, insanların kablosuz internet erişimi sağlayabileceği, günlük gelişmeleri takip edebileceği ve hava durumu, para piyasaları gibi bilgileri edinebileceği park konsepti taşıyan şehir mobilyaları niteliğindedir.

Afet sonrası geçici yaşam alanları, deprem, sel, toprak kayması vs. gibi doğal afet riskleri barındıran yerleşim yerlerinde kurulması planlanan ve afet sonrasında insanların en az 48 saat temel ihtiyaçlarını karşılamalarını öngören yerleşkelerdir.

Deprem sonrasında ise özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklar için geçici bir yaşam alanı haline gelen bu park içerisinde barındırdığı çeşitli ekipmanlar ve gıda malzemeleri ile deprem sonrası kargaşanın da önüne geçecektir. Sistem rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji kaynakları ile çalışmaktadır.

  • Afet sonrası yaşam alanları şehrin yerleşimine ve yoğunluğuna göre küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli olmak üzere 3 farklı şekilde tesis edilebilecek özelliktedir.
  • Afet sonrası yaşam alanları bir merkezden koordine edilebilecek şekilde tesis edilmekte, haberleşme altyapıları buna müsait olmaktadır.
  • Afet sonrası yaşam alanlarının hastane, sağlık ocağı gibi sağlık kuruluşlarına yakın olan alanlarda konumlandırılması ,hastane müdahale alanının genişletilmesi bakımından önem arz etmektedir.