Politikalarımız

Akıllı Şehir Teknolojileri alanında ürün ve hizmet gerçekleştirirken;
 • Müşteri, tedarikçi ve çalışan başta olmak üzere bütün paydaşlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutma​​k,
 • Bütün çalışmalarında;
  • İnovatif/yenilikçi yaklaşım sergilemek,
  • Yasal ve standart şartları karşılamak,
  • Veriye dayalı yönetim anlayışını benimsemek.
 • Kalite amaçlarıyla misyonunu, Stratejik amaçlarıyla vizyonunu sürekli geliştirmek.

Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken; çevreye ve ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü korumayı sağlamak amacıyla;

 • Sürdürülebilir ve gelişmeye açık yarınlar için, yürüttüğümüz faaliyetlerde çevreye olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gerekli önlemleri almayı
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Atıklarımızı mümkün olduğu kadar kaynağından azaltmayı, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamaya çalışmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, en az seviyede enerji tüketen ve çevreye dost ürün ve hizmetler sunmak için sahip olduğumuz tüm imkanları kullanmayı,
 • Yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmağa katkıda bulunabilmek için çevre konusunda tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Bulunduğumuz bölgedeki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımızla, işbirliğine gidilerek, yakın çevremizin "çevre bilinci" nin arttırılmasına 
 • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi ve çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uymayı, taahhüt etmiştir.

 Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimiz belirlenecek ve izlenecektir. 

 • Bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda olacaktır. 
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgiye dayalı riskleri kabul edilebilir düzeylere indiren ve bilgi paylaşımı olanağı veren bir mekanizma olacaktır.
 • İş sürekliliği planı, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrolü ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi, bu politika için esastır.
 • İSBAK Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, sürdürülebilir ve sistematik değerlendirme ve geliştirmeye tabidir.