İSBAK ve Frost & Sullivan ‘’Akıllı Ulaşım Sistemleri ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” nu yayınladı

 • İSBAK ve Frost & Sullivan ‘’Akıllı Ulaşım Sistemleri ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” nu yayınladı

  İSBAK ve Frost & Sullivan ‘’Akıllı Ulaşım Sistemleri ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” nu yayınladı

  Önde gelen akıllı şehir çözüm sağlayıcılarından Frost & Sullivan ve ISBAK Akıllı Ulaşım Sistemleri & En İyi Uygulamalar Kılavuzu” nu yayınladı. Bu klavuz; New York, Singapur, Londra ve İstanbul dahil önemli şehirler için ulaştırma politikaları, uygulama yöntemleri, en iyi uygulamalar ve zorlukların derinlemesine bir analizini içermektedir. AUS; trafik yönetimi, toplu taşıma, yolcu bilgisi, fiyatlama sistemleri, ticari araç işlemleri, acil durum yönetimi, bakım ve yapı yönetimini içeren farklı kategorilere ayrılmıştır.

  Frost & Sullivan Hareketlilik Danışmanı Hikmet Çakmak:  AUS’un kullanılması, ekonomik ilerlemeye katkıda bulunarak şehirlerdeki ulaşım kalitesini artıracak ve akıllı şehirlerin kurulmasına yardımcı olacaktır. İşe gidip gelen yolcular, şehir yönetimi konseyleri, vatandaşlar ve çevre daha iyi trafik akışı, geliştirilmiş emniyet, daha düşük ulaşım maliyetleri, artan ticari faaliyet ve gelişmiş seyahat bilgisi yoluyla AUS uygulamasından yararlanacaktır”.

  Singapur, Londra, New York ve İstanbul mevcut yolları faydalı hale getirmek ve tıkanıklığı ve emisyonları etkin bir şekilde azaltmak için çeşitli yenilikçi hareketlilik çözümlerini kullanmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Singapur’da, “Robo taksi” ismi verilen dünyanın ilk bağımsız taksisi ile akıllı hareketliliğin kullanılması;
  • Londra öncü ulaşım operasyonunun, şeffaf bir şekilde halka hizmet etmek ve yeni kurulan şirketler ile küçük-orta ölçekli teknoloji şirketlerinin gelişimini destekleme amacına kendini adamış Londra İçin Ulaşım (Transport for London) ile veri paylaşması;
  • Mevcut akıllı trafik sinyal altyapısını, dünyanın en büyük trafik yönetim merkezine gerçek zamanlı bilgi aktarmak için kullanılan RFID okuyucuları ve kameraları kullanan daha gelişmiş bir sisteme yükselten New York Şehri; ve
  • Kameralar, trafik uygulama sistemleri, dedektörler ve Bluetooth sensörleri gibi farklı AUS bileşenlerini kullanan İstanbul. İstanbul’un uyarlanabilir trafik yönetim sistemi (ATAK) gerçek zamanlı müdahale ile trafik sinyallerini kontrol ederek trafiği geliştirmektedir. Bu sistem, yılda 37 milyon ABD Dolarına eşdeğer yakıt ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

  İSBAK Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK: “Kameralar ve sensörler gibi IoT cihazlarından toplanan bilgi ile, sürücülere ve yolculara pasif bilgi sisteminin aksine aktif karar sistemi temin etme seviyesine eriştik. ISBAK halihazırda bütün AUS teknolojilerini akıllı şehirciliğin entegre bir parçası olarak tasarlamaktadır.

  2013 yılında ATAK’ın kurulumundan bu yana, ulaşım süresinde % 20 azalma, gecikmelerde %30 düşüş ve ortalama hızda %35 artış olmuştur. Yakın dönemde ATAK’tan beklenen gelişmeler şunlardır:

  • Değişken Mesajlaşma Sistemleri ile daha iyi entegrasyon, şehir yoğunluk haritaları ve yön haritaları;
  • Ambulans, polis ve itfaiye araçları gibi acil durum araçları için yeşil ışık koridorları;
  • Bekleme zamanlarının optimizasyonu ve araç güvenliğini arttırarak araçtan araca sistemleri geliştirme.

  Artan kentleşme sebebiyle şehirlerin hareketlilik altyapılarına yönelik artan baskı nedeniyle akıllı ulaşım sistemleri (AUS) kullanıyorlar. Bununla birlikte, farklı teknolojiler, platformlar ve sistemlerin tek bir platforma entegre edilmesi gerekliliğinden dolayı AUS uygulaması maliyetlidir. Siber güvenlik, veri analizi ve bağlantı, AUS başarısı için kritik önem taşıyacaktır. “Akıllı Ulaşım Sistemleri & En İyi Uygulamalar Kılavuzu, Frost & Sullivan’ın Hareketliliğin Geleceği Büyüme Ortaklık Hizmeti programının bir parçasıdır.