Planlama ve Danışmanlık Hizmetleri

Trafik Mühendisliği


İnsan, araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini planlama, projelendirme ve yönetim çalışmaları oluşturmaktadır. Gerek şehirlerin mevcut sorunlarının çözülmesi, gerekse geleceğe yönelik yatırımların sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için trafik mühendisliği çalışmaları sürdürülmektedir.

Trafik Mühendisliği Çalışmaları;

 • Yol ve Kavşak Geometrik Düzenleme Projeleri
 • Trafik Dolaşım Şeması (Trafik Sirkülasyonu) Düzenleme Çalışmaları
 • Optimizasyon ve Sinyal Koordinasyonu Projeleri
 • Yaya Ulaşımı Çalışmaları
 • Yatay-Düşey İşaretlemelerin Yapılması
 • Trafik Sayım Çalışmaları
 • Makro ve Mikro Simülasyon Çalışmaları
 • Analiz Çalışmaları
 • Otopark Düzenleme Çalışmaları vb.
 • Kavşak Sayımları
 • Kesit Sayımları
 • Kontrol Sayımları
 • Yaya Sayımları
 • Yolcu Sayımları
 • Kordon/Perde Sayımları
 • trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  Akıllı ulaşım sistemleri ekipmanlarının alt üst yapı projelerinin GIS ortamında çizilmesi

  • Sinyalize bir kavşağın üstyapısında ve altyapısında yer alan her bir malzemenin detaylı olarak konum bazlı kayıt altına alınması
  • Bu bilgilerin kavşağın işletilmesini ve programlamasını sağlayan ekiplerden gelen bilgiler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmesi
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına şirketimizin kurduğu ve bakımını yaptığı Tünel, Haberleşme, Ölçme, Bilgilendirme ve Görüntü Sistemlerine ait sahada bulunan malzemelerin mekânsal bir veri tabanında güncel haliyle tutulması


 • Makro, mikro ve mezo modelleme çalışmaları
 • Kavşak noktalarında mevcut durumun simülasyon ile incelenmesi ve yetersizliklerin ortaya konulması
 • Kavşak ve yol kesitleri üzerinde yapılan düzenlemelerin simülasyon ile test edilmesi
 • Meydan, yaya yolu, tren, tramvay, metro ve metrobüs simülasyonlarının yapılması
 • Seyahat Süresi tespit ve gecikme analizleri çalışmalarının yapılması
 • Hız etüdü çalışmalarının yapılması
 • Doygun akım çalışmalarının yapılması
 • trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

 • Yapılan sayım, analiz ve simülasyon çalışmaları neticesinde trafik sirkülasyonu yapılması gerektiği tespit edilen yolağı üzerinde sirkülasyon projelerinin hazırlanması,
 • Şerit ve refüj genişlikleri ölçülerek proje üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,
 • Genişletilmeye uygun yol kesimlerinin belirlenerek ihtiyaç halinde gerekli genişletme veya daraltmaların yapılması,
 • Sorunlu olduğu belirlenen noktalarda ve kavşak alanlarında düzenlemelerin yapılması,
 • Geometrik düzenlemelerin gerektirdiği şekilde yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,
 • Akaryakıt istasyonu, alış-veriş merkezi, kamu binaları, otopark alanı giriş çıkışları, taksi durak yerlerinin proje üzerinde düzenlenmesi,
 • Yol kenarı parklanma alanlarının düzenlenmesi,
 • Otobüs ve minibüs durak ceplerinin düzenlenmesi.
 • trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  Önemli gayrimenkul projeleri öncesinde potansiyel ulaşım sorunlarının belirlenmesinde, etki analizi çalışmaları önemli katkılar sağlamaktadır.

  İSBAK tarafından gerçekleştirilen Trafik Etki Analizleri, uluslararası trafik mühendisliği yöntemleri kullanılarak yapılmakta, yerel yönetimler, kredilendirme kuruluşları ve yabancı yatırımcılar tarafından öngörülen standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırımlarının etkileşim analizleri objektif ve profesyonel bir şekilde İSBAK tarafından yapılmaktadır.

  Karışık Kullanımlı (Mixed-Use) Gayrimenkul Yatırımları, Turizm ve Eğlence Merkezi Yatırımları, Alışveriş Merkezleri (AVM), Konut ve Ofis Projeleri, Tünel, Çevre Yolu, Havaalanı, Toplu Ulaşım (Metro ve BRT) Projeleri gibi tesisler açıldıktan sonra ve gelecek yıllarda trafik problemleri oluşabileceği öngörülen projeler öncesi trafik etki analizleri gerekmektedir.

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

 • Bisiklet yolu ihtiyacının belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması ve bisiklet yollarının projelendirilmesi,
 • Yoğun yolcu hareketlerinin olduğu toplu ulaşım istasyon, durak, iskelelerin ve park et – devam et sistemlerinin birbirine bağlanması,
 • Bisiklet ile yapılan yolculukların koşullarının iyileştirilmesi, bölgede daha güvenli ve konforlu bir bisiklet dolaşımının sağlanması,
 • Belirlenen bisiklet yolları üzerinde uygulama projelerinin yapılması.
 • trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak