Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi bilgi sistemi, mekansal ve mekansal olmayan verilerin çeşitli yöntemlerle toplanması, belli bir sistematik içerisinde depolanması ve amaca uygun olarak yönetilmesidir.

1


• Belirlenen iki pilot mezarlık içinde (Karacaahmet ve Yeni Ayazağa mezarlıkları) tüm mezar alanları, baş taşı bilgileri, duvar, yol ve ağaçları da içine alan tüm donatıların mekansal bilgilerinin toplanarak CBS tabanlı bütüncül bir Web uygulaması geliştirilmesi.
• Mevcut olan mezar tapu kayıt bilgileri ve defter bilgilerinin mekansal verilerle entegre edilip, geliştirilen Web tabanlı uygulamada sorgulamaya hazır hale getirilmesi.

1. Fiber Altyapı ve Haberleşme Bilgi Sistemi
2. Merkezi Altyapı Bilgi Sistemi ve 3 Boyutlu Kent Modeline Entegrasyonu

1. Fiber Altyapı ve Haberleşme Bilgi Sistemi
Haberleşme Altyapılarının Kontrol ve Tespitinin Yapılması
• Tüm ek odalarının coğrafi konumlarının kesin tespiti.
• Tespit edilen güzergah ve ek odalarının verilerinin oluşturulan mobil yazılım ile toplanması.
• Toplanan verilerin mekansal veri tabanına aktarılması.


• Merkezi Altyapı tüm verilerinin gelişmiş teknolojiler ile mekansal olarak toplanması ve daha sonra eldeki detay bilgileri ile entegrasyonu.

• Toplanan verilerin 3 boyutlu modellenmesi, bağlantı ekipmanlarının veri kütüphanesi oluşturularak 3 boyutlu kent modeli üzerinde gösterimi.


• Arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile eş zamanlı mobil uygulamalar yardımı ile arazi tespitinin yapılması.

1. İstanbul 360 derece panoramik haritası
2. İzmir BB kent bilgi sistemi, 360 panoramik harita ve şehir mobilyası toplama projesi

1. İstanbul 360 derece panoramik haritası
Mobil Haritalama Yöntemi ile Ulaşım Bilgi Sistemine Altlık Oluşturulması

• Özel lensli kamera sistemiyle donatılan mobil araçlar kullanılarak cadde sokak bazlı ölçekli ve koordinatlı panoramik görüntü çekimleri yapılması

• Panoramik görüntülerin analiz edilerek Ulaşım Bilgi Sistemi adına sahada kullanılan her bir envanter ve detay bilginin (Şerit bilgisi, asfalt bilgisi, tabela noktaları, tabela türleri, sinyal direkleri,..vb.) bir mekânsal veri tabanında kayıt altına alınması

• Oluşturulan mekânsal veri tabanının nihai olarak Kent Bilgi Sistemi’ne entegre edilmesi

• Anayol ulaşım ağı güncelleme çalışmalarının yapılması

2. İzmir BB kent bilgi sistemi, 360 panoramik harita ve şehir mobilyası toplama projesi

• Panoramik görüntü toplamaya ek olarak IMU verileri ile görüntüde metraj, alan (yükseklik, mesafe, herhangi bir alanın ölçümü) gibi ölçümlerinin yapılmasını sağlanması.


• Hazırlanan mobil yazılım sayesinde şehir mobilyalarının (yol yönleri, sinyalizasyon, trafik levhaları vb.) toplanarak Web platformu üzerine entegrasyonu ve süreklilik sağlanması.

• Toplanan tüm verilerin Kent Rehberine entegrasyonu sağlanmaktadır.

Akıllı ulaşım sistemleri ekipmanlarının alt üst yapı projelerinin GIS ortamında çizilmesi

• Sinyalize bir kavşağın üstyapısında ve altyapısında yer alan her bir malzemenin detaylı olarak konum bazlı kayıt altına alınması

• Bu bilgilerin kavşağın işletilmesini ve programlamasını sağlayan ekiplerden gelen bilgiler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmesi

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına şirketimizin kurduğu ve bakımını yaptığı Tünel, Haberleşme, Ölçme, Bilgilendirme ve Görüntü Sistemlerine ait sahada bulunan malzemelerin mekânsal bir veri tabanında güncel haliyle tutulması

• UTK ve UKOME kararlarının ve bu kararlara ait mekansal verilerin ilgili kurum için oluşturulan Web platformunda servis edilmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır.

• Kararlara ait döküman ve mekansal dataların bu Web platformu üzerinde paylaşıma açık hale getirilmektedir.