Ulaşım Planlama

Ulaşım Planlama

Şehirlerde arazi kullanım yapılarında doğan trafik talebinin türel ve bölgesel dağılımının detaylı olarak incelendiği ve tüm ulaşım türlerini kapsayan mevcut durum ve gelecek projeksiyonlarının yer aldığı ulaşım ana planı çerçevesinde arazi kullanım verileri, nüfus sayım bilgileri, hane ve yol üzeri anketleri, kontrol amaçlı ve kavşak bazlı trafik sayımları, toplu taşıma altyapı ve talep bilgileri gibi veriler yardımıyla kent ulaşımının planlanmasıdır.

Ulaşım Planlama Çalışmaları;

 • Ulaşım Ana Planı Çalışmaları
 • Talep Yönetimi Çalışmaları
 • Yolların Hizmet Düzeylerinin Belirlenmesi Çalışmaları
 • Toplu Taşıma Talep ve Ücret Yönetimi
 • Toplu Taşıma Hat Optimizasyonu ve Güzergah Çalışmaları
 • Parklanma Yönetimi
 • Makro Simülasyon Çalışmaları
 • Sürücü, Yolcu Anketleri
 • Trafik Sayım Çalışmaları
  • Kavşak Sayımları
  • Kesit Sayımları
  • Kontrol Sayımları
  • Yaya Sayımları
  • Yolcu Sayımları
  • Kordon/Perde Sayımları
 • Analiz Çalışmaları
  • Veri Toplama
  • Model Girdilerinin Oluşturulması
  • Model Çıktılarının Değerlendirilmesi
 • Toplu Ulaşım hat simülasyonu ve optimizasyonu çalışmalarının yapılması
 • Toplu Ulaşım hat ve güzergah planlamalarının yapılması
 • Toplu Ulaşım türleri arası entegrasyon çalışmalarının yapılması
 • trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  • Ulaşım modelleme çalışmalarının yapılması
  • Talep yönetimi politikalarının belirlenmesi
   • Sıkışıklık ücretlendirmesi çalışmalarının yapılması
   • Esnek mesai uygulaması çalışmalarının yapılması
   • HOV/HOT Lane uygulamalarının planlanması
   • Toplu taşıma özendirilmesi çalışmaları
  • Yolların hizmet düzeylerinin belirlenmesi çalışmaları
   • Link kapasite fonksiyonlarının hesaplanması
   • Yol kapasitelerinin belirlenmesi
   • Hizmet düzeyinin belirlenmesi
   • Öneri güzergahların belirlenmesi

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  trafik-etki-analizi-isbak

  Günümüz dünyasında hem yük taşımacılığı hem de yolcu taşımacılığı bakımından ulaşım araçlarının önemi çok büyüktür. Ulaşımı kesintisiz hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayabilmek için yeterli ulaşım alt yapısının da sağlanması gerekmektedir. Temel ulaşım sistemleri alt yapısı içerisinde motorlu veya motorsuz ulaşım araçlarının trafik akışına uygun olarak uzun veya kısa süreli park alanları büyük önem arz etmektedir. Park ve duraklama alanları yönetimi ;

 • Park talebinin belirlenerek şehrin büyüme ilkelerini destekleyen çevre ve şehir dokusuna uygun yeterli park alanını sağlayacak stratejilerin belirlenmesi,
 • Şehrin yol içi ve yol dışı otopark tesislerinin günlük işletme sürecinin akıllı şehircilik konseptine uygun yönlendirilmesi,
 • Kapsamlı otopark stratejisini destekleyici fiyatlandırma yapılarının değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
 • trafik-etki-analizi-isbak